best free html templates

NEW DESIGN
           COMPOSITE

''VALOAREA FACE DIFERENȚA,
VALOAREA CREEAZĂ DEPENDENȚA.''

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

Politica adoptată urmărește îmbunătațirea capacității SMI-CMS de a realiza creșterea calității serviciilor prestate și a performanței de mediu și SSO.
Managementul de la cel mai înalt nivel al organizației demonstrează leadership și angajament referitor la sistemul de management, prin: 

Marcă înregistrată 

New Blue

Marcă înregistrată 

New Design Composite

  1.  asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management;
  2.  asigurarea ca politica și obiectivele referitoare la calitate, mediu și SSM sunt stabilite pentru SMI și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică ale organizației;
  3.  asigurarea ca cerințele sistemului de management sunt integrate în procesele de afaceri ale organizației;
  4.  promovarea abordarii pe bază de proces și a gândirii pe baza de risc;
  5.  asigurarea ca resursele necesare pentru sistemul de management sunt disponibile;
  6.  comunicarea importanței unui management eficace și a conformării cu cerințele sistemului de management;
  7.  asigurarea ca sistemul de management obține rezultatele intenționate;
  8.  angrenarea, direcționarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management;
  9.  promovarea îmbunătățirii;
  10.  susținerea altor roluri relevante de managemenet, pentru a demonstra leadership-ul acestora asa cum se aplică zonelor, lor de responsabilitate.
Acestea sunt concretizate în declaraţia de politică referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională a Directorului General, care reprezintă angajamentul personal al managementului la cel mai înalt nivel în demersurile întregii organizaţii către un sistem de Management Integrat calitate, mediu sănătate şi securitate ocupaţională. 

Agrement tehnic-rezervoare