portfolio website templates

           Soluții pentru
           BUSINESS-URI de succes. 

În general, societatea NEW DESIGN COMPOSITE produce rezervoare personalizate

Rezervoarele din PAFS sunt realizate într-o gamă largă de capacităţi (volume) cuprinse intre 0,1 si 100 m3, în general, sub formă cilindrică având calote la capete si prevăzute cu o gură de vizitare şi 2 flanşe, în dotarea standard. Pentru fiecare utilizare, în parte, rezervoarele sunt realizate în structura şi cu materiile prime (răşini poliesterice, armături) specifice, conform fisei de executie si insotire a produsului, obtinuta prin metoda de calcul computerizat , proprietatea producatorului. În funcţie de destinaţie şi proiect, rezervoarele pot fi echipate şi în alte variante, de exemplu cu fund conic.

În general, societatea NEW DESIGN COMPOSITE produce rezervoare personalizate în funcţie de aplicaţia pentru care se execută rezervorul şi exigenţele beneficiarului. Principalele informaţii şi detalii care stau la baza personalizării rezervorului sunt următoarele:
• volumul rezervorului;
• cotele de gabarit ale zonei de amplasare a rezervorului;
• poziţia axei longitudinale a rezervorului;
• forma fundului rezervorului;
• modul de instalare a rezervorului;
• necesitatea execuţiei rezervorului în variantă ranforsată;
• informaţii despre substanţa ce urmează a fi depozitată în rezervor (denumirea chimi¬că şi comercială, pH, concentraţie, densitate, etc.);
• temperatura ambientală, etc. 

Clasificare 

Rezervoarele din PAFS se clasifică astfel:
- în funcţie de izolaţia termică:
• rezervoare simple;
• rezervoare izolate cu spumă rigidă de poliuretan (rezervoare duble, cu spumă
între pereţii rezervoarelor, aplicată in situ sau prin spray-up, sau aplicata dupa realizarea structurii integrale din PAFS).
- în funcţie de montajul prevăzut în exploatare(după poziţia axei longitudinale a rezervorului:
• rezervoare orizontale;
• rezervoare vertical


- după forma fundului rezervorului
• cu fund plan;
• cu fund bombat;
• cu fund conic (sedimentator).
- în funcţie de modul de instalare:
• rezervoare supraterane;
• rezervoare subterane.
- după existenţa închiderii
• rezervoare închise;
• rezervoare deschise.
- după nivelul de ranforsare
• cu ranforsare (în general, cu inele de ranforsare, pentru cele subterane sau semiingropate-ROI);
• fara ramforsare( dar cu sei sau gambe de sustinere, pentru cele supraterane (FBD,FBI,ROS)
Clasificarea si tipurile de rezervoare, precum si denumirea comerciala, sunt evidentiate in reprezentarea grafica, precum si in figurile de mai jos. 

Domenii de utilizare

Rezervoarele din PAFS , produse de societatea NEW DESIGN COMPOSITE sunt destinate pentru transportul si depozitarea lichidelor si se adreseaza urmatoarelor clase de aplicatii industriale, si nu numai:

În industria alimentară:
- pentru captarea şi/sau stocarea apei potabile (pentru alimentare cu apă a zonelor defavorizate, nevoi casnice);
- pentru depozitarea apei pentru irigaţii;
- pentru stocat ulei si alte lichide alimentare( alcoolice sau care nu contin alcool)

În industria chimică:
- depozitarea materiilor prime şi a materialelor;
- depozitarea soluţiilor acide sau bazice în concentraţii mari sau foarte mari;
- depozitarea substanţe¬lor coro¬zi¬ve;
- părţi componente ale implanturilor specifice industriei chimice (scrube¬re pentru fum, pentru gaze, etc.).

Alte aplicaţii în industrie, agricultură, gestionarea situaţiilor speciale, etc.
- depozitare deşeuri arse (exemplu uleiuri, hidrocarburi);
- fertilizatori, ierbicide, combustibili petrolieri;
- colectoare ape pluviale, colectare ape contaminate cu uleiuri sau hidrocarburi, depozitare rezervă apă pentru incendii, statii de epurare civila sau industriala;
- bazine vidanjabile pentru deşeuri menajere etc. 

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.