Certificări

Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS)

Directorul general al NEW DESIGN COMPOSITE SRL a definit politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS) ca fiind un instrument care conduce organizaţia la îmbunătăţirea performanţelor sale, astfel încât să determine câştigarea încrederii clienţilor şi obţinerea de profit.

Având în vedere performanţele şi experienţa acumulate până în prezent, precum şi exigenţele clienţilor, organizația noastră s-a angajat să asigure resursele necesare menținerii și îmbunătăţirii permanente în cadrul organizaţiei a Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu şi Sănătate şi securitate ocupaţională în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008.

politica-de-mediu-sanatate-si-securitate-ocupationala-fabrica-NDC
Certificat New Design Composite Marca IQNet

Obiectivele calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS) sunt măsurabile, în concordanţă cu politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, cu angajamentele de îmbunătăţire continuă, de prevenire a poluării şi a rănirilor şi îmbolnăvirilor, cu angajamentele de conformitate cu cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie.

Certificări

Certificat ISO 9001

Sistem de managementul calității

Certificat ISO 14001

Sistem de management de mediu

Certificat New Design Composite ISO 180001-2015

Certificat ISO 18001

Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale

Certificat New Design Composite marca inregistrata

Marcă înregistrată OSIM