AdBlue®

AdBlue®

New Design Composite este producător sublicențiat VDA. Producem AdBlue® certificat de cea mai bună calitate și vă putem oferi:

- Ce este AdBlue®?

Este rezolvarea pentru un aer mai curat!

AdBlue® nu este nici combustibil și nici aditiv. Nu se amestecă cu motorina, ci se injectează în sistemul de evacuare pentru a reduce poluarea prin reducerea emisiilor nocive de ozizi de azot.

Prin funcționarea eficientă a motorului se asigură o reducere a consumului de carburant de 3-4% la EURO4, de 5-6% la EURO5 și de 8-10% la EURO6.

- Cum funcționează sistemul CSR?

Procesul de reducere a oxizilor de azot din gazele de evacuare utilizând o soluție pe bază de uree se numește reducere catalitică selectivă (CSR - Selective Catalytic Reduction).

Crește puterea motorului
Reduce consumul

AdBlue® este un produs cheie pentru toate vehiculele care folosesc tehnologia SCR (Selective Catalytic Reduction), o tehnologie cu ajutorul căreia sunt reduse nivelul emisiilor toxice și în special al oxizilor de azot NOx.

AdBlue® este o soluție lichidă compatibilă cu motoare Diesel Euro IV, V, VI care conține uree și apă demineralizată. Este necesară pentru majoritatea camioanelor, autobuzelor și autocarelor care se deplasează în Europa.

Selective Catalytic Reduction (CSR) este o tehnologie care contribuie la reducerea substanțială (90%) a emisiilor de NOx (oxizi de nitrogen) din gazele de eșapament. Sistemul este folosit pentru ca motoarele diesel să se încadreze în standardele Euro IV, V și VI.

Sistemul SCR folosește soluția lichidă AdBlue® și un catalizator metalic montat în sistemul de evacuare a vehiculului, care transformă NOx în vapori de apă și nitrogen atmosferic – două substanțe întâlnite în moda natural în atmosferă. Această reacție are loc după arderea în sistemul de evacuare, emisiile de NOx fiind reduse în proporție de 80% iar performanțele motorului sunt mult îmbunătățite. Procesul de reducere a oxizilor de azot din gazele de evauzre, utilizând o soluție pe bază de uree, se numește reducere catalitică selectivă.

AdBlue este un lichid pe bază de apă și conținut de uree (CO(NH2)2) cuprins între 31.8 % și 33.2 % conform Standardului International ISO 22241-1. Această soluție este stabilă din punct de vedere chimic, punctul de îngheț fiind la -11 °C. Ureea CO(NH2)2 se obține prin procedee industriale, prin combinarea bioxidului de carbon (CO2) și a amoniacului (NH3) la temperaturi și presiuni înalte (150°C, 50 bari). Substanța rezultată este solidă, sub formă de cristale incolore, solubile în apă (H2O). Sistemul de injecție cu uree este relativ complex și conține un rezervor de uree, sistem de alimentare cu pompă electrică, un modul electronic de control (calculator), injector și catalizator. Adițional sistemul mai poate fi prevăzut și cu un senzor de oxizi de azot dup catalizator, care masoară rata de conversie a catalizatorului.

Rezervorul de uree este prevăzut cu un senzor de nivel pentru a alerta conducătorul auto din timp atunci când este necesară alimentarea cu cu uree. De asemenea, datorită temperaturii de îngheț a soluției AdBlue® (aproximativ -11°C) rezervorul mai este prevăzut și cu o rezistență de încălzire.

Ce se întâmplă dacă se folosește o soluție apoasă de uree în detrimentul AdBlue®?

Utilizarea înlocuitorilor de calitate scăzută deteriorează sistemul SCR și duce la cuplu redus, viteză redusă și eventuala oprire a motorului.

Costurile de service inutile și scumpe pot fi ușor evitate doar prin utilizarea soluției AdBlue®  de calitate produsă sub licență sau sublicență VDA. Verband Der Automobilindustrie - Asociația Germană a Industriei Auto este foarte strictă în respectarea parametrilor de calitate așa cum sunt definiți de Standardul International ISO 22241-1. Licențele sunt acordate după evaluarea minuțioasă a tuturor procedurilor de fabricație, de testare, depozitare și de manevrare.