REZERVOARE

din P.A.F.S. (Poliester Armat cu Fibre de Sticlă)

Sunt realizate într-o gamă largă de modele și capacităţi (volume cuprinse între 0,1 și 100m3):

- Domenii de utilizare

Rezervoarele din PAFS, produse de societatea NEW DESIGN COMPOSITE sunt destinate pentru transportul și depozitarea lichidelor. Sunt special concepute pentru următoarelor clase de aplicații industriale (și nu numai):

în INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 • pentru captarea şi/sau stocarea apei potabile (pentru alimentare cu apă a zonelor defavorizate, nevoi casnice);
 • pentru depozitarea apei pentru irigaţii;
 • pentru stocat ulei și alte lichide alimentare (alcoolice sau care nu conțin alcool)

în INDUSTRIA CHIMICĂ

 • depozitarea materiilor prime şi a materialelor;
 • depozitarea soluţiilor acide sau bazice în concentraţii mari sau foarte mari;
 • depozitarea substanţelor corozive; părţi componente ale implanturilor specifice industriei chimice (scrubbere pentru fum, pentru gaze, etc.).

ALTE APLICAȚII

în industrie, agricultură, gestionarea situațiilor speciale
 • depozitare deşeuri arse (exemplu uleiuri, hidrocarburi);
 • fertilizatori, erbicide, combustibili petrolieri;
 • colectare ape pluviale, colectare ape contaminate cu uleiuri sau hidrocarburi, depozitare rezervă apă pentru incendii, stații de epurare civilă sau industrială;
 • bazine vidanjabile pentru deşeuri menajere etc.

- Detalii rezervoare: produse customizabile

Principalele informaţii şi detalii care stau la baza personalizării rezervorului sunt următoarele:

 • volumul rezervorului;
 • cotele de gabarit ale zonei de amplasare a rezervorului;
 • poziţia axei longitudinale a rezervorului;
 • forma fundului rezervorului;
 • modul de instalare a rezervorului;
 • necesitatea execuţiei rezervorului în variantă ranforsată;
 • informaţii despre substanţa ce urmează a fi depozitată în rezervor (denumirea chimică şi comercială, pH, concentraţie, densitate, etc.);
 • temperatură ambientală etc.
În funcţie de destinaţie şi proiect, rezervoarele pot fi echipate şi în alte variante, de exemplu cu fund conic. În general, societatea NEW DESIGN COMPOSITE produce rezervoare personalizate în funcţie de aplicaţia pentru care se execută rezervorul şi exigenţele beneficiarului.
Pentru fiecare utilizare, în parte, rezervoarele sunt realizate în structura şi cu materiile prime (răşini poliesterice, armături) specifice, conform fișei de execuție și însoțire a produsului, obținută prin metoda de calcul computerizat, proprietatea producătorului.

- Rezervoarele din P.A.F.S. se clasifică astfel:

în funcţie de modul de instalare:

 • rezervoare supraterane
 • rezervoare subterane

după forma fundului rezervorului:

 • cu fund plan
 • cu fund bombat
 • cu fund conic (sedimentator)

după nivelul de ranforsare:

 • cu ranforsare (în general, cu inele de ranforsare, pentru cele subterane sau semiîngropate - ROI)
 • fara ramforsare (dar cu sei sau gambe de susținere, pentru cele supraterane - FBD,FBI,ROS)

în funcţie de izolaţia termică:

 • rezervoare simple
 • rezervoare izolate cu spumă rigidă de poliuretan (rezervoare duble, cu spumă între pereţii rezervoarelor, aplicată in situ sau prin spray-up, sau aplicată după realizarea structurii integrale din PAFS)

în funcţie de montajul prevăzut în exploatare (după poziţia axei longitudinale a rezervorului):

 • rezervoare orizontale
 • rezervoare verticale

după existenţa închiderii:

 • rezervoare închise
 • rezervoare deschise

Rezervoare supraterane

Rezervoare subterane

Rezervoare izolate termic

Apă & Industria alimentară

Sedomentatoare & Scrubbere