– Blog

Stagiile de practică – O premisă a reuşitei profesionale

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE și ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au desfășurat ieri, 27 octombrie 2015, ora 17.00 la Hotel Ramada Piteşti, str. Calea București, nr. 31, Conferinţa de închidere a Proiectului „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș în calitate de Partener în cadrul proiectului a fost reprezentată de doamna vicepreședinte Olimpia Doru, care a prezentat câteva impresii la final de proiect. Domnia sa a implicat în mod direct studenții în concluzionarea beneficiilor aduse de implementarea acestui proiect, subliniind importanța participării active a studenților/masteranzilor în astfel de proiecte.

S.C. New Design Composite a fost partener de practică în cadrul proiectului

Share this post